Ние ви показахме няколко начина за създаване на QR код и повечето от тях изискват да посетите уеб сайт или да изтеглите софтуер. За потребител на Google Документи (известен като Google Диск) тук е бърз начин да създадете QR код.

1. Създайте нова електронна таблица в Google Диск.

2. В колона А въведете съдържанието, което искате да вградите в QR кода. То може да бъде URL адрес, дума, изречение или абзац, номер на контакта.

3. В съответната клетка в колона Б поставете в следната форум:

 = image ("https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=" & A1) 

Можете да промените стойността 150 × 150, за да зададете размера на QR кода. Също така, променете стойността "А1" в клетката, където ще вземете съдържанието, което да вградите.

Това е, което ще видите:

От тук можете да направите екранна снимка на работния си плот, за да запазите QR кода.