В моята настройка за Windows Vista мога просто да натисна fn-F5 на моя лаптоп, за да превключа на дисплея на екрана и да изведем към проектор или външен монитор.

След като преминах към Ubuntu, горещият клавиш вече не работи.

С малко изследвания открих, че проблемът е в моя xorg.conf файл. Той е конфигуриран да има само едно изходно устройство.

Реших да изпробвам малко и да "клонирам" екрана на лаптопа към VGA порт и той работи!

Ето какво направих:

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

Потърсете раздела
Раздел "Устройство"
Идентификатор "Интегриран графичен контролер Intel Corporation Mobile 945GM / GMS / 940GML Express"
Шофьор "i810"
BusID "PCI: 0: 2: 0"
EndSection

Въведете кода:

Опция "MonitorLayout" "CRT, LFP"
Опция "Clone" "true"
Опция "DevicePresence" "true

преди EndSection

Запишете файла и излезте.

Натиснете "Ctrl + Alt + Backspace", за да рестартирате Xorg.conf

Това е! Вече можете да виждате екрана си на проектора или на външния монитор.