Ако сте учтив гражданин на мрежата, вероятно рядко използвате клавиша Caps Lock. Това обаче е на такова полезно място на клавиатурата и би било жалко да видим, че това е загубено. Ако искате да го направите по-полезен, можете да замените ключа си с клавиша Caps Lock в MacOS Sierra. Това е особено полезно, ако имате един от новите Pro MacBook Pros, тъй като те напълно нямат физически Escape ключ, вместо да изберат "Escape Zone" на лентата с Touch.

Remap Caps Lock да избяга в MacOS Сиера

1. Отворете Предпочитания за системата под менюто на Apple.

2. Отворете прозореца с предпочитания за клавиатурата, намиращ се във втория ред на системните предпочитания.

3. Кликнете върху бутона "Modifier Keys ..." в долния десен ъгъл на прозореца на предпочитанията.

4. Щракнете върху падащото поле до клавиша "Caps Lock".

5. Изберете "Escape" от падащия списък.

6. Кликнете върху бутона "OK", за да потвърдите промяната.

заключение

Можете бързо и лесно да преместите клавиша "Escape" на клавиша "Caps Lock", като използвате прозореца с предпочитания за клавиатурата в macOS.