Преди това ви показахме как да създадете QR код в Google Диск. Всичко, което трябва да направите, е да поставите формулата в клетката и тя ще генерира QR код въз основа на съдържанието на друга клетка. Очевидно, използвайки същото обаждане от API, можем бързо да получим QR код, като посетите само URL адрес.

В браузъра си поставете следния URL адрес:

 https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl= 

В края на URL адреса добавете съдържанието, което искате да вградите. Например, за QR код с URL връзка:

 https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=http://www.maketecheasier.com 

или QR код с текст:

 https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=Как сте 

и това ще видите:

Просто и бързо!

Кредит на изображението: Къде е QR кодът ...?