Повечето компютри (и операционни системи) ще преминат автоматично в режим на заспиване, след като вече известно време не работят. Това може да бъде полезно за намаляване на консумацията на енергия и удължаване на продължителността на живота на вашия хардуер. Въпреки това, това може да е разочароващо, когато компютърът заспива докато гледате филм или просто слушате песни.

В Mac има няколко приложения, които можете да инсталирате, за да предотвратите "заспиването" на системата, но тези приложения са предимно ненужни, защото можете лесно да направите това с тази команда.

Отворете терминала и въведете:

 caffeinate 

Тази команда ще попречи на вашия Mac да спи. За да го спрете, просто натиснете "Ctrl + c", за да го прекратите.

Забележка : Това е само един бърз пример за това какво може да направи caffeinate . Можете също така да добавите -d, -i, -s, -u или -t за по-разширена опция.